Voetreflextherapie Nuenen
Linda van Boekhout
 
 
 

Werkwijze

Intake

Tijdens de eerste behandeling vul ik een intakeformulier in en bespreek met u de klacht. Op basis daarvan schrijf ik naderhand een persoonlijk behandelplan. Vervolgens krijgt u een ontspannende voetmassage.
De eerste behandeling duurt inclusief intake gesprek ca. 90 minuten.

Vervolgbehandeling

Iedere volgende afspraak van ca. 60 minuten hebben we een kort gesprek over de vordering van het proces en vindt behandeling van de voeten plaats. Hoeveel behandelingen u nodig heeft is afhankelijk van de klacht en hoe u op de behandelingen reageert. Over het algemeen is 1 behandeling per week, gedurende een bepaalde periode, voldoende. Bij acute klachten kunt u al baat hebben na 4 tot 5 behandelingen. Bij chronische klachten kan het zijn dat regelmatige onderhoudsbehandelingen nodig zijn. 1x per 4 tot 6 weken een voetreflexmassage is dan voldoende.

Tijdens het consult kan ik u ook adviseren over het gebruik van voedingssupplementen.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen gegevens opgenomen worden in uw dossier die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  • Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult